ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολιτικοί Μηχανικοί Κεφαλονιά - Πολιτικοί Μηχανικοί Αργοστόλι - Κατασκευαστική Εταιρεία Κεφαλονιά - Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κεφαλονιά - Αρχιτέκτονες Κεφαλονιά - Τεχνικό Γραφείο Κεφαλονία - Τεχνική Εταιρεία Κεφαλονια - Κατασκευη Ακινήτων Κεφαλονιά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κεφαλονιά

Εκδοση Οικοδομικης Αδειας

Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικές λύσεις και προμελέτη με βάση τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις ανάγκες του πελάτη.

Μελέτες
Οριστικοποίηση της προμελέτης σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και το Ν.Ο.Κ.
Σύνταξη της στατικής και της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης

Αδειοδότηση
Συγκέντρωση των μελετών, των δικαιολογητικών και των εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς
Έκδοση αδείας

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων

Οργάνωση-Διαχείριση εργοταξίου

Πολιτικοί Μηχανικοί Κεφαλονιά - Πολιτικοί Μηχανικοί Αργοστόλι - Κατασκευαστική Εταιρεία Κεφαλονιά - Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κεφαλονιά - Αρχιτέκτονες Κεφαλονιά - Τεχνικό Γραφείο Κεφαλονία - Τεχνική Εταιρεία Κεφαλονια - Κατασκευη Ακινήτων Κεφαλονιά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κεφαλονιά
Πολιτικοί Μηχανικοί Κεφαλονιά - Πολιτικοί Μηχανικοί Αργοστόλι - Κατασκευαστική Εταιρεία Κεφαλονιά - Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κεφαλονιά - Αρχιτέκτονες Κεφαλονιά - Τεχνικό Γραφείο Κεφαλονία - Τεχνική Εταιρεία Κεφαλονια - Κατασκευη Ακινήτων Κεφαλονιά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κεφαλονιά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εκτέλεση ολόκληρου έργου

Εκτέλεση τμήματος έργου

ΡΥθμιση ΑυθαΙρετων ΧΩρων

Πολεοδομική έρευνα
Έρευνα των στοιχεία του φακέλου της οικοδομικής άδειας

Αποτύπωση
Αυτοψία στο ακίνητο και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής του.

Πρόστιμο
Προσδιορισμός των αυθαιρεσιών
Υπολογισμός του ειδικού προστίμου

Δήλωση
Υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση (τεχνική έκθεση, αρχιτεκτονική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης, μελέτη στατικής επάρκειας κτλ.).

Πολιτικοί Μηχανικοί Κεφαλονιά - Πολιτικοί Μηχανικοί Αργοστόλι - Κατασκευαστική Εταιρεία Κεφαλονιά - Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κεφαλονιά - Αρχιτέκτονες Κεφαλονιά - Τεχνικό Γραφείο Κεφαλονία - Τεχνική Εταιρεία Κεφαλονια - Κατασκευη Ακινήτων Κεφαλονιά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κεφαλονιά
Πολιτικοί Μηχανικοί Κεφαλονιά - Πολιτικοί Μηχανικοί Αργοστόλι - Κατασκευαστική Εταιρεία Κεφαλονιά - Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κεφαλονιά - Αρχιτέκτονες Κεφαλονιά - Τεχνικό Γραφείο Κεφαλονία - Τεχνική Εταιρεία Κεφαλονια - Κατασκευη Ακινήτων Κεφαλονιά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κεφαλονιά

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εντοπισμός ακινήτου

Επεξεργασία δεδομένων

Διαχείριση της δήλωσης

Διορθώσεις

Πιστοποιητικα Ενεργειακης Αποδοσης (ΠΕΑ)

ΓνωστοποΙηση (Notify Business) – Αδεια ΛειτουργΙας

ΒεβαιΩσεις ΜηχανικοΥ

ΣυμβουλευτικΕς υπηρεσΙε

Πολιτικοί Μηχανικοί Κεφαλονιά - Πολιτικοί Μηχανικοί Αργοστόλι - Κατασκευαστική Εταιρεία Κεφαλονιά - Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κεφαλονιά - Αρχιτέκτονες Κεφαλονιά - Τεχνικό Γραφείο Κεφαλονία - Τεχνική Εταιρεία Κεφαλονια - Κατασκευη Ακινήτων Κεφαλονιά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κεφαλονιά
CONTACT

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες μας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας.

CONTACT

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες μας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας.